ujbuda.jpg
  
 
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. félemelet 32.
Iroda nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök 9:00-14:00
E-mail: info@11.kozbiztonsagaert.hu
Telefon: +36 1 381-1383

Bankszámlaszám: 11711034-20433134-00000000
Adószám:
18007844-2-43

Kuratórium
Az alapítványról
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2011. Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2011.
2.oldal
3.oldal
4.oldal
5.oldal
6.oldal
7.oldal
8.oldal
9.oldal
10.oldal
Minden oldal
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2011.
HATÁROZATOK TÁRA

1/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
1. Pályázati felhívás megtárgyalása
2. 2010. évi leltár megtárgyalása
3. Támogatott szervezetek 2010. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
4. 2011. évi pályázatok befogadása
5. Egyebek
Zárt ülés:
6. 2010. évi pénzügyi tájékoztató megtárgyalása – Papp Krisztina pénzügyi ügyintéző
7. Tájékoztató a Közalapítvány 2011. évi pénzügyi tervéről – dr. Tóth László elnök
8. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány között kötendő 2011. évi Támogatási Szerződés tervezet megtárgyalása
9. 2011. évi pályázatok megtárgyalása
10. Gépjárművek értékesítéséből származó bevétel felhasználása, pályázat útján történő elbírálása
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
2/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a „Pályázati felhívást” elfogadta.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
3/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:

A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a 2010. évi leltárt 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
Felelős: Szatmáry Györgyné
Határidő: folyamatos
4/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egybehangzó igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Sashegy Polgárőr Egyesület 2010. évi pénzügyi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Papp Krisztina
Határidő: folyamatos
5/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egybehangzó igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Ötház Polgárőr Egyesület 2010. évi pénzügyi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Papp Krisztina
Határidő: folyamatos
6/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egybehangzó igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Újbuda Közterület-felügyelet 2010. évi pénzügyi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Papp Krisztina
Határidő: folyamatos
7/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadta a Kelenvölgyi Polgárok Köre Polgárőr Egyesület 2010. évi pénzügyi beszámolóját, felkéri, s egyben kötelezi az egyesületet a 2010. évben fel nem használt 1.840.882.- Ft támogatási összeg visszafizetésére.
Felelős: Papp Krisztina
Határidő: folyamatos
8/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egybehangzó igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Újbudai Tűzőrség 2010. évi pénzügyi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Papp Krisztina
Határidő: folyamatos
9/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egybehangzó igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felkéri, s egyben kötelezi az Ötház Polgárőr Egyesületet a 2010. évben fel nem használt 135.312.- Ft támogatási összeg visszafizetésére.
Felelős: Papp Krisztina
Határidő: folyamatos
10/KKK/2011.(I. 13.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egybehangzó igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy felkéri, s egyben kötelezi a Kelenvölgyi Polgárok Köre Polgárőr Csoport és az Ötház Polgárőr Egyesület vezetőjét, hogy a 2010. évi támogatási összegből keletkezett maradványt 5 munkanapon belül a Közalapítvány számlájára fizessék vissza.
Felelős: Papp Krisztina
Határidő: 2011. január 20.

 
powered by ICD 2000 Kft.